A DWP$ (Dairy Wellness Profit $) és a WT$ (Wellness Trait $) indexek magyarázata

2017-05-15

A DWP$ (Dairy Wellness Profit $) és a WT$ (Wellness Trait $) index

Talán felmerült már Önben a gondolat, hogy a tenyésztői munkában érdemes lenne a DWP$ és WT$ mutatókat is számításba vennie. Szeretnénk Önt segíteni abban, hogy a gazdaságának leginkább megfelelő döntést hozza, ezért megválaszolunk néhány kérdést ezekkel a mutatókkal kapcsolatban, hogy érthetőbb legyen, pontosan mit is jelentenek.

Mi a DWP$?

A DWP$ a tejelő tehenek egészségi állapotára fókuszáló szelekciós index. Felépítése: 34% termelési tulajdonságok, 56% egészség tulajdonságok, 10% küllem. Ez eltér mind a TPI-től (melynek esetén a fenti arány 46-28-26), mind az NM$ mutatótól (43-42-16).

Az egészség tényező összetétele is más, az index 30%-ban a WT$-t és 26 %-ban a CDCB (Council on Dairy Cattle Breeding) által becsült PL, DPR, SCS, DSB, DCE, CCR, HCR (Hasznos Élettartam, Lány Vemhesülés, Szomatikus Sejtszám, Lány Holtellés, Lány Nehézellés, Tehén Fertilitás, Üsző Fertilitás) értéket veszi figyelembe.

Mi a WT$?

A WT$ egy egészség mutató, mely a ketózis, az oltógyomor-helyzetváltozás, a magzatburok visszamaradás, a méhgyulladás, a tőgygyulladás és a sántaság, mint egészséggel kapcsolatos értékmérő tulajdonságok hatását összesíti. Olyan 0-100-0 index, mely csak az egészséget veszi figyelembe, a Zoetis cég által számított fenti egészség tulajdonságok alapján.

A hat egészség tulajdonságra külön-külön is van becslés?

Igen van, együttes várható hatásukat pedig a WT$ mutató összesíti.

Az egészség tulajdonságok hogyan viszonyulnak a hasznos élettartamhoz?

A hasznos élettartam (PL) magában foglalja a produktív időszak hosszát - a többi tehénhez viszonyítva -, valamint azokat az okokat is, melyek miatt az állat kiesik az állományból.

A WT$ egészség tulajdonságok olyan konkrét okokat összesítenek, melyek miatt a tehén kieshet, de a selejtezések helyett a betegségek előfordulását mérik. A betegségek ugyanis több tehenet érintenek, mint ahány ténylegesen kiesik.

A WT$ tehát mást mér, mint a hasznos élettartam, ugyanakkor erős összefüggés van a WT$ és a PL között, a korreláció 0,41. Az összefüggés még erősebb, ha a PL-t, a DPR-t (lány vemhesülés) és SCS-t (szomatikus sejtszám) együtt vizsgáljuk, ami azt igazolja, hogy az összes egészséggel kapcsolatos tulajdonság összefügg egymással.

Mire használható ez az információ?

Fontosnak tartjuk, hogy a gazdálkodók a tenyésztői munka alapjául szolgáló, személyre szabott szelekciós indexszel rendelkezzenek. Az Alta álláspontja szerint a személyre szabott szelekciós index kidolgozásának leglényegesebb mozzanata a termeléssel, az egészséggel és a külső megjelenéssel kapcsolatos tulajdonságok egymáshoz viszonyított súlyának meghatározása, mégpedig a gazdaság aktuális helyzete, illetve jövőbeli céljai alapján. Ha ennek a három kosárnak a súlyozása rögzítésre kerül, akkor az egyes kosarakon belüli tényezők, illetve azok súlyozásának megváltoztatása már sokkal kevésbé befolyásolja az egészet.

A DWP$ index (34-56-10) lényegesen nagyobb súlyt helyez az egészségre, mint a TPI (46-28-26), vagy a NM$ (43-41-16), ez viszont a termelési tulajdonságok és a küllem súlyának csökkenésével jár.

Ha egy gazdaság saját szelekciós indexe például 70-30-0 arányban súlyozza a fenti tényezőket, akkor a DWP$ indexre váltás esetén az arányt jelentősen módosítani kell, ami nem feltétlenül rossz, de mindenképp nagyon drasztikus változás.

Másfelől, ha az eredeti arány például 50-50-0, akkor a váltás, az egészség tulajdonságok felé történő átalakítás kevésbé megrázó.

A termelés-egészség-küllem tulajdonságok arányának meghatározása olyan stratégiai döntés, melyhez a gazdálkodónak tartania kell magát a kitűzött tenyészcél elérése érdekében. Egy újonnan bevezetett mutató alkalmazását csak az teheti indokolttá, ha a külső/belső körülmények, esetleg a teljesítendő célok megváltoznak.

Hol lehet további információhoz jutni a fenti tulajdonságokkal kapcsolatban?

Kanadában egy ideje már számítanak tőgygyulladásra vonatkozó értékelést, mely a gazdálkodók számára is hozzáférhető. A másik öt értékmérővel kapcsolatban is végeznek adatgyűjtést, ezek értékelése később várható.

Hollandiában rutinszerűen végzik az adatgyűjtést és az értékelést.

Az Egyesült Államokban (a CDCB-nél) még folyamatban van az értékelés kidolgozása.

Milyen összefüggés van a DWP$ és más indexek között?

A korreláció a TPI és a DWP$ között 0,89; az NM és DWP$ között 0,92; az Alta BullSearch segítségével, vagy az AltaGPS-szel számított 34-56-10 súlyozású indexszel pedig 0,94.

Az egészség tulajdonságok örökölhetők, vagy inkább a technológia által meghatározottak?

Számos olyan tulajdonság van, melyet döntő mértékben a környezet befolyásol, de van örökölt része is, ilyenek az egészség tulajdonságok is. Ezek örökölhetősége csupán 6-8 %, de ezért még nem kell kizárni a szelekciós indexből. A lány vemhesülés a hasznos élettartam és más tulajdonságok szintén gyengén örökölhetők, mégis sok tenyészetben érnek el szelekcióval jelentős genetikai előrehaladást és kézzelfogható eredményeket velük kapcsolatban.

Mennyire megbízhatók az egészség tulajdonságok?

Az egészség tulajdonságok megbízhatósága kb. 0,50, más tulajdonságokhoz képest viszonylag alacsony. Ez azt jelenti, hogy minél több az adat kerül a rendszerbe, annál több állat rangsorban elfoglalt helye változhat meg. Összehasonlításképpen, más egészséggel kapcsolatos tulajdonságok (PL, DPR, SCS) megbízhatósága 0,70 körül van fiatal A1-es bikák esetében, mert ezekre vonatkozóan sokkal több adat áll rendelkezésre.

A megbízhatóság az értékelés pontosságát fejezi ki, illetve annak valószínűségét, hogy az értékelés bizonyos idő elteltével módosul és nem azt, hogy a tulajdonságok milyen valószínűséggel mennek tovább egyik generációról a másikra.

Ha kérdése van, vagy szeretné ezeket az értékmérő tulajdonságokat beépíteni a szelekciós indexébe, keresse az Alta képviselőjét.

A DWP $ és a WT $ tekintetében legjobbnak bizonyult Alta bikákat ezen a linken tekintheti meg

Tisztelettel,
Babai Zoltán
ügyvezető igazgató
Alta Genetics Hungary Kft.