Összefoglaló a 2017 augusztusi TPI formula változásról

2017-08-15

Összefoglaló a 2017 augusztusi TPI formula változásról

Az áprilisi értékeléskor a NetMerit$ formula változásával ismerkedtünk, ez alkalommal az aktuális értékeléssel egy időben a TPI formulában történik változás.

2017. augusztusában az Egyesült Államok Holstein-fríz Egyesülete frissítéseket hajtott végre a TPI indexben, a tőgykompozit (UDC) és láb-lábvég kompozit (FLC) tenyészértékekben.

Ezek a változások a TPI indexben a tenyészbikák újra rangsorolását eredményezi. A 2017. augusztusi értékelésben az egyes Holstein-fríz tenyészbikák (akár markánsabb) rangsorbeli áthelyeződését annak a ténynek tulajdonítjuk, hogy az UDC és FLC tenyészértékek számított értékeibe új indexalkotóként bekerült a FARMAGASSÁG tulajdonság.

A tőgykompozit (UDC) változása:

Az UDC-n belüli legnagyobb és legfontosabb változás, hogy negatív súlyozással bekerült a tőgykompozit indexbe a farmagasság, annak érdekében, hogy a tenyésztők figyelmét a közepes méretű tehenek tenyésztése irányába fordítsa.

Míg a tőgykompozit egyes alkotó tőgytulajdonságai egy kivételével csak kis mértékben módosultak, addig az új indexalkotó a FARMAGASSÁG relatíve nagy, 17%-os súlyozással, került be, amely a tőgymélység hasonló mértében csökkent súlyozását eredményezte.

Az UDC korábbi és új verzióinak összehasonlítása az alábbi 1. táblázatban látható. A főbb módosításokat kiemeltük.

1. Táblázat Előző Tőgy komp súlyozás Aktuális súlyozás % Változás
Elülső Tőgyf. Illesztés 16% 13% -3%
Hátulsó Tőgyf. Magasság 16% 19% 3%
Hátulsó Tőgyf. Szél.esség 12% 16% 4%
Függesztés 9% 7% -2%
Tőgymélység 35% 17% -18%
Elülső Bimbó Hely. 5% 3% -2%
Hátulsó Bimbó Helyeződés (mostantól Hátsó Bimb. Optimum) 7% 4% -3%
Bimbó Hossz (mostantól Bimbó Hossz Optimum) - 4% 4%
Farmagasság - -17% 17%

A tőgykompozit másik változása, hogy hátsó tőgyfelek bimbóhelyeződés-és bimbóhossz tenyészértékeit ezentúl Hátulsó Bimbó Optimum-és Bimbó Hossz Optimumnak nevezzük.

A Holstein-fríz fajta átlagát jelenleg az (egyre) rövidülő bimbóhossz és közeli bimbóhelyeződés jellemzi.

A két tulajdonság esetében a középértékeket preferáló optimum a rövid és közel álló bimbók helyett az átlagos bimbóhosszal és ideálisabb bimbóhelyeződéssel segíti a modern fejési technológiához jobban alkalmazkodó, munkaképes tőgyekre irányuló szelekciót.

Az új lábkompozit (FLC) tenyészérték:

Ahogy az UDC esetében volt, az új FLC formula esetében is az a legfőbb különbség az eddigiekhez képest, hogy a farmagasság belép, mint új indexalkotó.

A 2. táblázatban látható, hogy a bekerülő farmagasság 17%-os negatív súlyozása a körömszög 17%-os súlyozás csökkenésével járt, illetve a hátulsó láb oldalnézet kikerült az FLC indexből.

2. Táblázat Előző Láb komp súlyozás Aktuális súlyozás % Változás
Körömszögtd> 24% 8% -17%
Hátulsó Láb Hátul Nézet 19% 18% -1%
Láb végpont 50% 58% 8%
Farmagasság - 17% 17%
Hátulsó Láb Ooldal Nézet 8% - -8%

A TPI változása és frissítése:

Az UDC és FLC módosításai mellett, ha nem is jelentősen, de a TPI formula is átalakult.

A termelési tenyészértékeknél a Fehérje súlyozása 6 %-al csökkent, míg a Zsíré 1%-ot emelkedett. A takarmány hasznosító képesség (Feed Efficiency) 5%-os súlyozással új összetevőként került be.

A Hasznos Élettartam (PL) súlyozása 3%-al csökkent, az Életképesség (Livability) pedig 3%-al bekerült a TPI indexbe.

Összességében a termelési tenyészértékek 46%-os, a küllemi tulajdonságok 26%-os és az egészségtulajdonságok 28%-os súlyozása változatlan maradt az új TPI formulában a korábbihoz képest.

A 3. táblázatban láthatjuk a korábbi és az új TPI formula összehasonlításait.

3. Táblázat Előző TPI súlyozás TPI súlyozás 2017 augusztustól
Fehérje 27 21
Zsír 16 17
Takarmányhasznosítás 3 8
TERMELÉS ÖSSZES 46% 46%
Fertilitás 13 13
Hasznos Élettartam 7 4
Életképesség - 3
Szomatikus
Sejtpontszám
-5 -5
Lány Nehézellés 2 2
Lány Holtellés 1 1
EGÉSZSÉG ÖSSZES 28% 28%
Tőgy kompozit 11 11
Küllem Ö.É. 8 8
Láb kompozit 6 6
Tejelő jelleg -1 -1
KÜLLEM ÖSSZES 26% 26%

A Feed Efficiency – takarmány hasznosító képesség kalkulációja az alábbiak szerint módosul, ahol vegyük figyelembe, hogy a testméret/testnagyság kompozit helyett a testtömeg kompozit került be az új számítási módozatba.

Feed Efficiency = (-0,0187 x Tejfont) + (1,28 x Zsírfont) + (1,95 x Fehérjefont) – (12,4 Testtömeg Kompozit)

Mit jelentenek a változások?

A farmagasság tőgy-és lábkompozit tenyészérték indexbe kerülése, a TPI-ra gyakorolt hatása a mérsékelt testméretű, jó takarmányhasznosító képességű, hatékony, ezáltal jobb profittermelő tehenek tenyésztése felé igyekszik irányítani a tenyésztőket.

A tejtermelő iparági indexek változásai ismét arra emlékeztetnek bennünket, hogy mennyire fontos az egyedi, tenyészetre szabott genetikai / tenyésztési terv megteremtése.

A TPI változásainak vizsgálatakor kérjük, hogy tartsa szem előtt a saját genetikai (tenyészpárosítási) tervét az új értékelés eredményeinek tükrében, hogy az továbbra is megfeleljen a tenyészet aktuális tenyészcéljainak!

Az Alta területi tanácsadói mindig napra készen állnak arra, hogy a szoftveres támogatásuk segítségével a tenyészetére szabott egyedi genetikai terv három fő pillérét (termelés, küllem és egészség) az Ön által megadott súlyozásokkal adaptálja a saját telepi szelekciós indexébe és ehhez megalkossa a legoptimálisabb egyedi párosítást.

Kérjük, lapozza fel hamarosan megjelenő katalógusunkat és forduljon hozzánk bizalommal!

A katalógusnál bővebb bikalistánk eléréséhez, kérem kattintson ide.

Tisztelettel,
Babai Zoltán
ügyvezető igazgató
Alta Genetics Hungary Kft.